Wybierz autoryzowane szkolenie Azure dostosowane do Twoich potrzeb. Jeżeli nie wiesz, który kurs wybrać, skontaktuj się z naszymi doradcami – z chęcią pomogą Ci w wyborze.

[email protected]
(12) 29 84 777

Dofinansowanie szkoleń
Czy wiesz, że szkolenia Azure mogą być dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) lub Unii Europejskiej (BUR)?

Poziom trudności:

Plan szkolenia
 • Rozpoczęcie pracy z platformą Microsoft Azure
 • Usługi WebSites i Cloud Services
 • Maszyny Wirtualne
 • Sieci wirtualne
 • Obsługa mechanizmów składowania danych
 • Bazy danych Azure
 • Azure Active Directory
 • Narzędzia do zarządzania rozwiązaniami Azure
Wymagania
 • Uczestnik tego szkolenia powinien posiadać podstawową wiedzę na temat witryn sieciowych (websites), pojęć wykorzystywanych w usługach AD (Domains, Users, Domain Controllers), podstawowych komponentów w pracy z relacyjnymi bazami danych (tablice, relacje, zapytania).

Poziom trudności:

Plan szkolenia
 • Wprowadzenie do Microsoft Azure
 • Integracja z usługami Microsoft Azure
 • Integracja sieci wirtualnych z Microsoft Azure
 • Integracja usług magazynowych z Azure Storage
 • Projektowanie i wdrażanie rozwiązań Azure Site Recovery
 • Projektowanie i wdrażanie apliakcji w rozwiązaniach chmurowych
 • Integracja działań zarządzania i monitoringu aplikacji
Wymagania
 • zrozumienie lokalnych technologii wirtualizacyjnych (maszyny wirtualne, wirtualizacja sieci, wirtualne dyski twarde),
 • zrozumienie konfiguracji sieci (TCP/IP, DNS, VPN, zapory sieciowe i szyfrowanie),
 • zrozumienie aplikacji WWW (tworzenie, konfiguracja, monitorowanie i wdrażanie aplikacji na IIS),
 • zrozumienie koncepcji Active Directory (domeny, lasy, kontrolery domeny, replikacja, protokół Kerberos, LDAP),
 • znajomość podstaw Windows Server 2012 i 2016,
 • znajomość podstaw poleceń PowerShell
 • znajomość podstaw przetwarzania w chmurze.

Poziom trudności:

Plan szkolenia
 • Wprowadzenie do Azure AD
 • Integracja lokalnego Active Directory z Azure AD
 • Wykorzystywanie Azure AD jako usługi katalogowej w środowiskach hybrydowych
 • Konfiguracja i ochrona procesu uwierzytelniania w środowiskach hybrydowych
 • Wdrożenie Azure RMS ze środowiskiem lokalnym
 • Monitorowanie Azure AD
Wymagania
 • doświadczenie w pracy z Windows Server 2012/2016 AD DS
 • doświaczenie w pracy i konfiguracji Windows Server 2012/2016
 • podstawowe doświadczenie z Windows PowerShell
 • podstawowe doświadczenie z usługami przetwarzania w chmurze Office 365
 • podstawowe doświadczenie z platformą Azure
 • podstawowe doświadczenie w zarządzaniu tożsamością w środowiskach lokalnych i chmurowych

Poziom trudności:

Plan szkolenia
 • Wdrożenia wykorzystujące platformę Microsoft Azure
 • Zestawienie środowiska wdrożeniowego z użyciem maszyn wirtualnych Azure
 • Zarządzanie infrastrukturą w Azure
 • Infrastruktura dla aplikacji sieciowych (Web Applications)
 • Projektowanie elastycznych rozwiązań chmurowych
 • Wykorzystanie przetwarzania w tle dla logiki aplikacji Azure
 • Składowanie danych tabelarycznych w Azure
 • Składowanie plików i multimediów w Azure
 • Składowanie danych w kolejkach
 • Automatyzacja integracji z wykorzystaniem zasobów Azure
 • Implementacja zabezpieczeń w aplikacjach webowych na platformie Azure
 • Wdrażanie aplikacji webowych do platformy Azure
Wymagania
 • Uczestnik tego szkolenia powinien posiadać podstawową wiedzę na temat usług dostępnych na platformie Azure.
 • Wymagane jest rozumienie zagadnień dotyczących ASP.NET oraz zasad pracy z projektami tworzonymi w języku C#.

Poziom trudności:

Plan szkolenia
 • Wprowadzenie do platformy Microsoft Azure
 • Przygotowanie i zarządzanie sieci wirtualnych
 • Implementowanie maszyn wirtualnych
 • Zarządzanie maszynami wirtualnymi
 • Tworzenie rozwiązań Websites
 • Planowanie i implementacja składowania danych
 • Planowanie i implementacja usług danych (Data Services)
 • Implementowanie usług chmurowych i mobilnych
 • Implementowanie dostarczania treści (CDN Content Delivery Networks) oraz usługi multimediów
 • Wykorzystanie Azure Active Directory
 • Zarządzanie usługą katalogową w środowisku hybrydowym
 • Automatyzacja zarządzania
Wymagania
 • Uczestnicy powinni posiadać wiedzę potrzebną do tworzenia maszyn wirtualnych, sieci wirtualnych i dysków wirtualnych.
 • Powinni znać funkcjonowanie sieci opartych o TCP/IP, DNS, prywatnych sieci wirtualnych, firewalli oraz technik szyfrowania.
 • Powinni posiadać podstawową wiedzę z zakresu IIS oraz sajtów sieci WEB.
 • Powinni rozumieć pojęcia stosowane w usłudze katalogowej: Domains, Forests, Domain Controllers, replication, Kerberos, and LDAP
 • Powinni wykazać się znajomością struktur baz danych (tablice, zapytania, SQL, schematy)
 • Znać zadania składowania kopii bezpieczeństwa i odzyskiwania danych po awarii.
 • Uczestnicy powinni posiadać wiedzę na poziomie: certyfikacji MCSA dla Windows Server 2012!

Poziom trudności:

Plan szkolenia
 • Architektury aplikacyjne i wzorce projektowe w rozwiązaniach Azure
 • Wdrażanie zasobów z Azure Resource Manager
 • Budowanie rozwiązań serwerowych w oparciu o IaaS
 • Tworzenie zarządzalnych aplikacji serwerowych w Azure
 • Tworzenie aplikacji bezserwerowych na platformie Azure
 • Wykorzystanie komponentów Azure Storage
 • Porównanie rozwiązań bazodanowych w Azure
 • Wykorzystanie możliwości konfiguracji składowych sieciowych w aplikacjach Azure
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i tożsamością w rozwiązaniach Azure
 • Integrowanie usług SaaS na platformie Azure
 • Integrowanie komponentów rozwiązania Azure za pomocą usług przesyłania wiadomości
 • Monitorowanie i automatyzacja rozwiązań Azure
Wymagania
 • budowanie zasobów i organizowanie grup zasobów na platformie Azure
 • zarządzanie użytkownikami, grupami i subskrypcjami w instancji Azure Active Directory
 • tworzenie i konfigurowanie zasobów maszyn wirtualnych w Azure
 • zarządzanie zasobami składowania w Azure Storage
 • zarządzanie aplikacjami i planami serwisowymi
 • konfigurowanie sieci wirtualnych z obsługą S2S i P2S
 • zabezpieczanie dostępu poprzez Network Security Groups
 • automatyzowanie codziennych zadań z użyciem Azure CLI lub Azure PowerShell
 • wdrażanie baz danych Azure SQL, MySQL, Postgres lub Cosmos
 • monitorowanie rozwiązań z wykorzystaniem wbudowanych metryk, Application Insights lub Operational Insights

Poziom trudności:

Plan szkolenia
 • Przegląd projektu aplikacji
 • Warsztat – realizacja założeń koncepcyjnych
Wymagania

Poziom trudności:

Plan szkolenia
 • Sesja projektowania – Enterprise Ready Cloud
 • Hackathon – Enterprise Ready Cloud
Wymagania
 • Warsztaty zakładają wiedzę w zakresie projektowania infrastruktury i rozwiązań na poziomie 300. Uczestnicy powinni wziąć udział w kursie Microsoft Azure Essentials przed pójściem na ten warsztat: http://www.microsoft.com/en-US/azureessentials.

Poziom trudności:

Plan szkolenia
 • Przegląd projektu rozwiązania
 • Warsztat – realizacja założeń koncepcyjnych
Wymagania

Poziom trudności:

Plan szkolenia
 • Przegląd projektu rozwiązania
 • Warsztat – realizacja założeń koncepcyjnych
Wymagania

Poziom trudności:

Plan szkolenia
 • Sesja projektowania – „Podnieś i przenieś” / Menedżer zasobów Azure
 • Hackathon – „Podnieś i przenieś” / Menedżer zasobów Azure
Wymagania
 • Warsztaty zakładają wiedzę w zakresie projektowania infrastruktury i rozwiązań na poziomie 300. Uczestnicy powinni wziąć udział w kursie Microsoft Azure Essentials przed pójściem na ten warsztat: http://www.microsoft.com/en-US/azureessentials

Poziom trudności:

Plan szkolenia
 • Sesja projektowania – Mikrousługi i architektura bezserwerowa (edycja infrastruktury)
 • Hackathon – Mikrousługi i architektura bezserwerowa (edycja infrastruktury)
Wymagania
 • Warsztaty zakładają wiedzę w zakresie projektowania infrastruktury i rozwiązań na poziomie 300. Uczestnicy powinni wziąć udział w kursie Microsoft Azure Essentials przed pójściem na ten warsztat: http://www.microsoft.com/en-US/azureessentials

Poziom trudności:

Plan szkolenia
 • Przegląd projektu rozwiązania
 • Warsztat – realizacja założeń koncepcyjnych
Wymagania

Poziom trudności:

Plan szkolenia
 • Przegląd projektu rozwiązania
 • Warsztat – realizacja założeń koncepcyjnych
Wymagania

Poziom trudności:

Plan szkolenia
 • Przegląd projektu SQL Server Hybrid Cloud
Wymagania

Poziom trudności:

Plan szkolenia
 • szablony ARM do budowania zasobów w Azure
 • konfiguracja ciągłych wdrożeń dla systemu Visual Studio Team Services (VSTS)
 • wykorzystanie Application Insights
 • praca z projektem Visual Studio Team Services i repozytorium Git
Wymagania

Poziom trudności:

Plan szkolenia
 • zabezpieczanie aplikacji z wykorzystaniem wzorca Key Vault
 • wykorzystanie PowerApps do szybkiego budowania rozwiązań CRUD
 • centralizowanie uwierzytelnienia poprzez AAD
 • współpraca usług pocztowych, Office365 oraz mobilnych przy użyciu przepływów
 • zastosowanie wyszukiwania w pracy z plikami i ich zawartością
Wymagania

Poziom trudności:

Plan szkolenia
 • Przegląd projektu rozwiązania
 • Warsztat – inteligentna analityka
Wymagania

Poziom trudności:

Plan szkolenia
 • Przegląd projektu rozwiązania
 • Warsztat – SAP on Azure
Wymagania

Poziom trudności:

Plan szkolenia
 • Przegląd projektu rozwiązania
 • Warsztat – Optimized Architecture
Wymagania

Poziom trudności:

Plan szkolenia
 • AGILITY
 • SEARCH
 • SECURITY
Wymagania
 • Uczestnicy powinni wykazać się praktyczną umiejętnością pracy z projektami aplikacji ASP.NET z wykorzystaniem C# oraz znajomością platformy Microsoft Azure.